1 svara
  1. Jan Gårdefelt
    Jan Gårdefelt says:

    Vad kostar det att hyra 600kvm ställning i 4månader (Fasadrenovering, tak o fönsterbyte) – Uppsatt & Nertaget ?
    Fastigheten är på Ranhammarsv 5, Bromma
    Hyrestiden ca April – September 2016

Kommentering är stängd.