Byggställningar för att utföra takarbete!

När man monterar byggställningar är det viktigt att allt sker på ett ordnat, godkänt och säkert sätt.
En ställning från DKM Montage för att utföra takarbete med fokus på säkerhet. Förskola i Enköpings kommun.