Byggställningar för att montera skärmtak i Sollentuna

Som vanligt är säkerhet nummer 1!!!