Vi är ett engagerat team och vi älskar det vi gör!

Hängställning, Life City i Hagastaden.