Ställning för att fästa solceller på tak!

Här är det mycket viktigt att tänka på säkerheten!