Södertörns ryttarcenter, Grödinge.

Vi bygger byggnadsställning med trapptorn samt fallskydd för att fästa solpaneler på tak.