Pågående jobb inom montering av fasadställning och byggställning.

Byggnadsställning i Uppsala

Byggnadsställning Uppsala – November 2017 påbörjade vi ett arbete i Uppsala; Östra Sala Backe. En nyproduktion av bostäder i kvarteret knäckepilen.

Vårt arbete omfattar ca 7000 kvm byggställning i olika etapper. Byggnaden har olika vinklar med utåt stickande balkongerna, som kräver att byggställningen anpassas efter dessa.

Mellan balkongerna monteras loftgångar för smidig passage.

Höjdskillnaden på innergården ordnas med ett trapptorn.

För att sopsorteringen på arbetsplatsen skall bli så enkel som möjligt, har vi byggt en hissbrygga. För att förflytta avfallet från olika våningar samt en sopbrygga för att smidigt sortera i avfallscontainrarna.

För att det skall vara säkert att arbeta på byggställningen är den intäkt med olika skydd. Ett väderskydd och en väv över hela byggställningen som skyddar omgivningen mot rasrisk och damm.

Arbetet beräknas pågå till hösten 2018. Behöver du hyra byggnadsställning eller väderskydd Uppsala? Kontakta oss på DKM Montage så hjälper vi dig!

Väderskydd Uppsala

Fasadställning, Knäckepilen i Östra Sala Backe, Uppsala

 

Trapptorn för passage mellan gård och byggnad

 

Hissbrygga i anslutning till hiss för transport mellan våningarna och sopbrygga för avfallssortering

 

hyra byggställning uppsala

Fasadställning med skyddsväv, för att skydda omgivningen och arbetet