Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning för ställningsbyggare

Sedan arbetsmiljö är väldigt viktigt har alla våra ställningsbyggare gott den här utbildningen hos Byggföretagen*.
Alla andra som är verksamma vid bygg- och anläggningsverksamheter bör göra samma.

Innehåll av utbildningen:
 Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
 Olycka, brand och första hjälpen
 Personlig skyddsutrustning och ID-kort
 Arbetsmaskiner och fordon
 Avspärrningar och skyddsanordningar
 Damm & kemikalier
 Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
 Handhållna maskiner & vibrationer
 Mobila arbetsplatsformar, byggnadsställningar, rull- och hantverkarställningar, stegar och bockar.
 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 Ergonomi
 Lyftoperationer
 Ordning och reda
 Brand

*Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Säkerhetsutbildning

Broschyr om säkerhetsutbildning